W sprawie:
Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kościelec na lata 2021-2030

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVI/274/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-12-30