Komisja do spraw Budżetu i Finansów
Zadawaj Barbara – Przewodnicząca Komisji (wygaśnięcie mandatu)
Frank Iwona – Członek (wygaśnięcie mandatu)
Jankowska Katarzyna – Członek
Kokocińska Zofia – Członek
Majka Jarosław – CzłonekKomisja do spraw Oświaty Pomocy Społecznej, Zdrowia i Sportu
Sobczak Ewa – Przewodnicząca Komisji
Bartosik Mirosław – Członek
Dzikowska Krystyna – Członek
Pacholski Józef – Członek
Rozmarynowski Tomasz – CzłonekKomisja do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Polityki Gospodarczej i Komunalnej
Klukaczyński Stanisław – Przewodnicząca Komisji
Cieślak Marianna – Członek
Dembowska Urszula – Członek
Oźminkowski Błażej – Członek
Ziętek Jacek – CzłonekKomisja Rewizyjna
Ziętek Jacek – Przewodnicząca Komisji
Klukaczyński Stanisław – Członek
Sobczak Ewa – Członek
Zadawaj Barbara – Członek (wygaśnięcie mandatu)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Oźminkowski Błażej – Przewodnicząca Komisji
Jankowska Katarzyna – Członek
Bartosik Mirosław – Członek