RADA GMINY KOŚCIELEC

     VIII kadencjiKokocińska Zofia   - Przewodniczący
Pacholski Józef - Wiceprzewodniczący

       Bartosik Mirosław
Cieślak Marianna
Dembowska Urszula
Dzikowska Krystyna
Frank Iwona - wygaśnięcie mandatu
Jankowska Katarzyna

Klukaczyński Stanisław
Majka Jarosław

       Oźminkowski Błażej
Rozmarynkowski Tomasz

       Sobczak Ewa

       Zadawaj Barbara - wygaśnięcie mandatu

       Ziętek Jacek