Od 1 lipca 2021 roku ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych . Oznacza to, że każdy właściciel lub  zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. 

Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a wykonywany przy pomocy  gminy.  Spis źródeł ciepła wykonywany jest niezależnie od Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Wypełnioną deklarację można:

  • złożyć samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line, za pomocą serwisu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (https://zone.gunb.gov.pl) – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3 w Kościelcu

 

Najważniejsze informacje:

  • deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca budynku,
  • deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  • właściciele lub zarządcy budynków istniejących mają na złożenie deklaracji  jeden rok, liczony od dnia 1 lipca 2021 roku,
  • właściciele lub zarządcy budynków nowopowstałych mają na złożenie deklaracji  14 dni od daty uruchomienia instalacji grzewczej,
  • w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku,

 

Link do złożenia deklaracji: https://zone.gunb.gov.pl 

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe

 

Druki deklaracji są dostępne na BIP Urzędu Gminy Kościelec, na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Kościelec.