Zgodnie z Uchwałą Nr XI/60/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od dnia 01.01.2016 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- stawka podstawowa, jeśli właściciel zdeklarował że na terenie nieruchomości odpady komunalne  będą zbierane  w sposób selektywny  9,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

- stawka wyższa, jeśli właściciel zdeklarował, że na terenie nieruchomości odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny  tzn., że oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane – 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.