Szanowni

                                                                        Mieszkańcy Gminy Kościelec

 

 

ZAPROSZENIE

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Kościelec

na lata 2014-2020” władze Gminy Kościelec serdecznie zapraszają na drugie spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się:

 

8 września 2014 r. o godzinie 10:00

w Urzędzie Gminy w Kościelcu Sala nr 3

 

Podczas konsultacji przedstawione zostaną m.in. wyniki prac pierwszego spotkania jak również omówione kierunki dalszych działań i celów. Strategia Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Mając na względzie powyższe ważne jest aby w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy gminy, których sugestie będą cenną wskazówką do stworzenia dokumentu odpowiadającego na potrzeby naszej lokalnej społeczności. 

 

Wójt  Gminy  Kościelec

  /-/ Dariusz Ostrowski