Informacje dotyczące tzw. „ustawy śmieciowej” można znaleźć na stronie:

http://naszesmieci.mos.gov.pl