STANOWISKO

RADY GMINY KOŚCIELEC Z DNIA 20 LISTOPADA 2007 ROKU

 

w sprawie wniosku Teresy i Stanisława Bartosik z dnia 17 października 2007 roku

 

 

W dniu 20 listopada 2007 roku na posiedzeniu XIII Sesji Rada Gminy Kościelec uzgodniła stanowisko w sprawie oddalenia złożonego przez Państwa Stanisława i Teresę Bartosik wniosku.

 

Radni przed głosowaniem w niniejszej sprawie zapoznali się z zarzutami Państwa Bartosik wynikającymi ze złożonych pism.

 

            Podstawę odrzucenia wniosku stanowią wyjaśnienia Wójta Gminy Kościelec:

1)      Obowiązek odszkodowawczy wypełniony zostanie poprzez przeprowadzenie negocjacji kwoty odszkodowania należnej za przejęcie dróg oznaczonych geodezyjnie 591/5, 591/12, 592/3, 592/7 i 592/12,

2)      W razie braku uzgodnienia kwoty odszkodowania, na wniosek Teresy i  Stanisława Bartosik wypłata odszkodowania nastąpi według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości,

3)      Odszkodowanie może być skutecznie wymagalne tylko po ustaleniu jego wysokości.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura