OPINIA

Rady Gminy Kościelec

z dnia 20 listopada 2007 roku

 

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności i umorzenia odsetek

 

            Wyraża się pozytywną opinię w sprawie rozłożenia na miesięczne raty wierzytelności Państwa Małgorzaty i Ryszarda Fabisiak w kwocie 1.239,49 zł stanowiące należności z tytułu odpłatności za podłączenie do wodociągu nieruchomości oznaczonej nr. geod. 122/1 położonej w miejscowości Mariampol oraz umorzenia odsetek od tej kwoty - w wysokości 1.420,16 zł.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura