OPINIA

Rady Gminy Kościelec

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności

 

           

 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Pana Marka Mazura w kwocie 628,99 zł stanowiące należności za  wodę z października 2006 roku.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

/-/ Piotr Dura