OPINIA

Rady Gminy Kościelec

z dnia 5 grudnia 2006 roku

 

w sprawie oceny celowości realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków Górny o długości

 

            Na podstawie § 22 ust. 2 pkt. 5 Statutu Gminy Kościelec stanowiącego załącznik do uchwały nr VII/47/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 142, poz. 2684) na wniosek Wójta Gminy Kościelec z dnia 04 grudnia 2006 roku Rada Gminy Kościelec podejmuje następujące:

 

§ 1

            Ocenia się pozytywnie celowość zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białków Górny o długości 1,1 km”, którego realizację planuje się w roku 2007.

 

§ 2

            Opinię określoną w § 1 podejmuje się celem przedłożenia Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

 

Piotr Dura