STANOWISKO

RADY GMINY KOŚCIELEC Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

 

w sprawie zamierzonej likwidacji lub przeniesienia na inny teren Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Kościelec

 

 

Szanowny Pan Tadeusz Dziuba Wojewoda Wielkopolski

 

W dniu 24 października 2006 roku na posiedzeniu XLI Sesji Rada Gminy Kościelec uzgodniła stanowisko w sprawie zamierzonej likwidacji lub przeniesienia na inny teren Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Kościelec.

Radni wyrażają swą dezaprobatę z powodu podjęcia przez Pana Wojewodę zamiaru likwidacji tak istotnego dla regionu i gminy ośrodka, który ma bardzo duży wpływ na rozwój wsi. kulturę i oświatę rolniczą, ochronę środowiska oraz ekonomikę, technologię i ekologię żywienia.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kościelcu wpisał się w szczytną tradycję regionu i Kościelca. Jest organizatorem targów rolniczych, okolicznościowych dni, otwartych seminariów.

            Rozumiejąc rangę rachunku ekonomicznego, nie sposób pominąć społecznego znaczenia likwidacji kościeleckiego oddziału WODR-u, który był powodem dumy i nobilitacji. To również utrudnienie w dostępie do wiedzy i kolejne obciążenie dla (i tak skromnych) budżetów rodzin rolniczych, związane z kosztami dojazdu do innych ośrodków doradczych. Rada Gminy Kościelec nie może zgodzić się z kolejną próbą oszczędzania kosztem środowisk wiejskich i ich społecznej degradacji, gdzie nauka to jedyna możliwość wyrównywania szans życiowych. To również poważne ograniczenie szans na zdobycie specjalistycznej wiedzy tak potrzebnej członkostwu w Unii Europejskiej.

 

Niniejsze stanowisko Rada Gminy Kościelec kieruje do wiadomości:

1.      Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2.      Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

3.      Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów byłego województwa konińskiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Kościelec

 

 

Janusz Przemysław Wiśniewski