POSTANOWIENIE NR …/2022

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelcu

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kościelec

zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia co następuje:

 

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelcu na dzień 28 czerwca 2022r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec.

 

§ 2.

Organizację posiedzenia zapewnia Wójt Gminy Kościelec.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

(miejsce na pieczęć Komisarza Wyborczego)

 


 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

 

Michał Bolesław Jankowski