POSTANOWIENIE NR 19/2022

 Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelcu

 

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Kościelcu, z siedzibą w Urzędzie Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec,

w składzie:

1.

Monika Biernat, zgłoszona przez KWW LESZKA WŁODARCZYKA (uzupełnienie składu), zam. Koło

2.

Lidia Kaźmierska, zgłoszona przez KWW KAROLA WIECZORKA (uzupełnienie składu), zam. Dobrów

3.

Krystyna Krych, zgłoszona przez KWW KAROLA WIECZORKA (uzupełnienie składu), zam. Dobrów

4.

Alicja Łapińska, zgłoszona przez KWW KAROLA WIECZORKA (uzupełnienie składu), zam. Dobrów

5.

Dorota Nowak, zgłoszona przez KWW LESZKA WŁODARCZYKA, zam. Kościelec

6.

Sławomir Jacek Nowak, zgłoszony przez KWW LESZKA WŁODARCZYKA (uzupełnienie składu), zam. Kościelec

7.

Maria Jolanta Oblizajek, zgłoszona przez KWW KAROLA WIECZORKA, zam. Dobrów

8.

Teresa Aniela Olszewska, zgłoszona przez KWW LESZKA WŁODARCZYKA (uzupełnienie składu), zam. Kościelec

9.

Jarosław Mateusz Wdzięczny, zgłoszony przez KWW LESZKA WŁODARCZYKA (uzupełnienie składu), zam. Straszków

 

§ 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelec.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Koninie I

/-/ Michał Bolesław Jankowski