INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 23 czerwca 2022 r.
Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
§ 1.
W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelcu, w liczbie 7
do dnia 27 czerwca 2022r. do godz. 9.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Koninie I:
Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 9.30
w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie I.
§ 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Koninie I
Michał Bolesław Jankowski