OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kościelec

z dnia 13 czerwca 2022 roku

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) Wójt Gminy Kościelec podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelcu w wyborach do Rady Gminy Kościelec zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2022 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

9

Sołectwo: Gozdów od numeru 1 do numeru 115

1

13

Sołectwo Dobrów – ulice : Błonie od nr 16 do nr 30, Grzybowa od nr 1 do nr 19, Kolska od nr 1 do nr 2, Leśna od nr 2 do nr 7, Pogodna od nr 2 do nr 35, Polna od nr 1 do nr 6, Pólko od nr 1 do nr 10, Przyjaźni od nr 2 do nr 11, Różana nr 10, Sosnowa od nr 5 do nr 14, Spokojna od nr 1 do nr 21, Sportowa od nr 1 do nr 22, Św. Bogumiła od nr 32 do nr 76, Wrzosowa od nr 1 do nr 9, Za Rzeką nr 1, Sołectwo Police Mostowe

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kościelcu mieści się:

w Urzędzie Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

Wójt Gminy Kościelec

 

Dariusz OSTROWSKI