W sprawie:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2022-2025

Data uchwały:
2022-04-27

Numer uchwały:
XL/310/22

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec


Uchwała wchodzi w życie:
2022-04-27