KURENDA

Paliwo rolnicze w 2021 roku

 

Urząd Gminy w Kościelcu informuje:

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

§  W terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2021 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi                       100,00*ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

 

 

Limit oleju napędowego na

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie

 

1-31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim

terminie

 

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.