W sprawie:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2021-2024

Data uchwały:
2021-05-11

Numer uchwały:
XXVIII/220/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-04-29