W sprawie:
przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kościelec na lata 2021 - 2036."

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXVIII/218/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-04-29