W sprawie:
Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach |Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec"

Data uchwały:
2021-04-29

Numer uchwały:
XXVIII/217/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-04-29