W sprawie:
Rozpatrzenia petycji wzywającej do wydania opinii w sprawie referendum ludowego

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXVII/216/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-03-25