częściowo wyłączona jawność

Podmiot wnoszący petycję: Komitet Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego - Teresa Garland (osoba wskazana do reprezentacji)

Data złożenia: 04.03.2021 r.

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Przewidywany termin załatwienia: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Uchwała: Uchwała Nr XXVIII/221/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wzywającej do poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego