Data złożenia petycji: 10.02.2021 r.

Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie opinii dot. przeprowadzenia Referendum Ludowego

Przewidywany termin załatwienia: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Uchwała: Uchwała Nr XXVII/216/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wzywającej do wydania opinii w sprawie referendum ludowego