INFORMACJA

do mieszkańców Gminy Kościelec

 

 

Z każdym rokiem jest coraz więcej przypadków wyrzucania wybrakowanych elektrośmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W związku z tym, Wójt Gminy Kościelec informuję, aby mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na osoby, które wyrzucają w/w odpady i bezpośrednio zawiadamiali Urząd Gminy nr tel. (63) 27 16 222

wew. 24 lub Policję.

 

Powyższe działanie ma na celu zapobiec kolejnym wyrzucaniem elektrośmieci oraz przyczyni się do ewentualnego ukarania winnego.