INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późno zm.) uprzejmie informuję, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kościelec został wywieszony na okres 21 dni

wykaz nieruchomości

przeznaczonych do zbycia