Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy

OGŁOSZENIE

VII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.      Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.      Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej zabudowanej.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomości gminnej gruntowej zabudowanej.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.

13.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

14.  Interpelacje i zapytania radnych.

15.  Odpowiedzi na interpelacje.

16.  Wolne wnioski i informacje.

17.  Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Kościelec.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska

Metadane

Źródło informacji:Biuro Rady
Data utworzenia:2019-04-17 10:35:22
Wprowadził do systemu:Arkadiusz Baryła
Data wprowadzenia:2019-04-17 10:35:37
Opublikował:Arkadiusz Baryła
Data publikacji:2019-04-17 10:36:23
Ostatnia zmiana:2019-04-17 10:36:37
Ilość wyświetleń:28