Zamknij okno Drukuj dokument

Wyniki konkursu - realizacja zadań publicznych w 2018 roku

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Wójt Gminy Kościelec uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w roku 2018

 

w zakresie:  krzewienia  kultury  fizycznej,  rozwoju  uzdolnień  sportowych  wśród  dzieci,

młodzieży i dorosłych zostały wybrane trzy oferty:

 

        1. MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów

Dobrów 50, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 31.000,00 zł

 

        2. Uczniowski Klub Sportowy UKS  „KIEŁBASKA” w Kościelcu

ul. Szkolna 9, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł

 

        3. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS STRASZKOVIA STRASZKÓW

Straszków 46, 62-604 Kościelec - przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł

 

 

w zakresie: rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru zostały wybrane dwie oferty:

 

1.     Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie

przyznano dotację w kwocie 4.000,00 zł

 

2.     Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU

      w Kościelcu - przyznano dotację w kwocie 4.000,00 zł

 

3.     Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie

przyznano dotację w kwocie 2.000,00 zł

 

 

w zakresie: pomocy społecznej wybrano ofertę:

 

 

1.     Bank Żywności w Koninie

             przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

 /-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:PGP
Data utworzenia:2018-01-25 12:52:23
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-01-25 12:52:27
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-01-25 12:54:27
Ostatnia zmiana:2018-01-25 12:55:30
Ilość wyświetleń:459