Zamknij okno Drukuj dokument

Wyniki konkursu - realizacja zadań publicznych w 2011 roku

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Wójt Gminy Kościelec uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011

 

zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży zostały wybrane dwie oferty:

 

1) MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów,

Dobrów 50, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie:  30.000,00 zł

 

2) Uczniowski Klub Sportowy KKS „KIEŁBASKA”

ul. Szkolna 9, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie:  10.000,00 zł


w zakresie: rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru zostały wybrane dwie oferty:

 

1) Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie przyznano dotację w kwocie:  2.000,00 zł

 

2) Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU  w Kościelcu przyznano dotację w kwocie:  2.000,00 zł

 

w zakresie: pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zbiórki żywności – została wybrana oferta:

 

1) Koniński Bank Żywności w Koninie, ul. Przemysłowa 124 D -przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł

 

W związku z powyższym, proszę o przedstawienie zaktualizowanego kosztorysu -  na kwotę jaka została przyznana. Jednocześnie informuję, że faktury czy rachunki mogą być przedstawiane z datą wystawioną po podpisaniu umowy.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Kościelec

 

                                                                                                       /-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:Maria Bartosik
Data utworzenia:2011-04-11 14:58:43
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2011-04-11 14:57:41
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2011-04-11 14:59:44
Ostatnia zmiana:2011-05-11 12:34:24
Ilość wyświetleń:904