Referaty Urzędu Gminy Kościelec

 

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 

Nazwa                                                                                                                      Skrót

Referat Organizacyjny                                                                                             OR

Referat Rozwoju, Inwestycji i Ochrony Środowiska                                                ROŚ

Referat Finansowy                                                                                                   FN

Urząd Stanu Cywilnego                                                                                           USC

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych                                                                      BOIN


 

Ponadto działają komórki organizacyjne:

 

Nazwa                                                                                                                      Skrót

Stanowisko ds. podmiotów gospodarczych i pozarządowych                                PGP

Radca Prawny                                                                                                          RP