Data złożenia petycji: 10.02.2021 r.

Podmiot wnoszący petycję: nie zawarto w petycji zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób dot. suplementacji diety

Przewidywany termin załatwienia: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

Przebieg postępowania: wycofanie petycji przez wnoszącego petycję w dn. 17.02.2021 r.