W sprawie:
Rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland

Data uchwały:
2021-02-18

Numer uchwały:
XXVI/208/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-04