W sprawie:
Rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego

Data uchwały:
2021-02-04

Numer uchwały:
XXVI/207/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-04