W sprawie:
Rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego

Data uchwały:
2021-02-04

Numer uchwały:
XXVI/206/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-04