W sprawie:
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2021-2024

Data uchwały:
2021-02-04

Numer uchwały:
XXVI/205/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-04