W sprawie:
Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościelec na lata 2021-2024

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXV/193/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-01