W sprawie:
Zmiany WPF Gminy Kościelec na lata 2020-2024

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXV/192/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-30