W sprawie:
Ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXV/190/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Kościelec

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-30