Data złożenia petycji: 21.12.2020 r.

Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie uchwalenia uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"

Uchwała: Uchwała Nr XXVI/208/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland