Data złożenia petycji: 15.12.2020 r.

Podmiot wnoszący petycję: Piotr Sterkowski 

Przedmiot petycji: Petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie szczepień na COVID-19

Uchwała: Uchwała Nr XXVI/207/21 Rady Gminy Kościelec z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego