Lp.

Imię i nazwisko Sołtysa

Nazwa Sołectwa

1

Krzysztof Ciesielski

Białków Górny

2

Leszek Góralczyk

Białków Kościelny

3

Piotr Kaźmierczak

Daniszew

4

Stanisław Łopata

Dąbrowice Częściowe

5

Zofia Ziemiańska

Dąbrowice Stare

6

Stanisław Klukaczyński

Dobrów

7

Jecej Ziętek

Gąsiorów

8

Barbara Zadawaj

Gozdów

9

Ewa Sobczak

Kościelec

10

Ryszard Stefański

Leszcze

11

Daniela Frontczak

Łęka

12

Bernard Majtka

Mariampol

13

Iwona Frank

Police Mostowe

14

Tadeusz Krygier

Police Średnie

15

Waldemar Erling

Ruszków Pierwszy

16

Mirosława Baryła

Ruszków Drugi

17

Dominik Kostrzewa

Straszków

18

Kazimierz Łakomczyk

Trzęśniew Mały

19

Zenon Stachowiak

Trzęśniew

20

Piotr Ziemniarski

Tury

21

Anna Lizik-Stachowiak

Waki