OGŁOSZENIE

XXVIII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek)  o godz. 9.00  

na Hali Sportowej

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

2.      Stwierdzenie prawomocności.

3.      Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kościelec.

5.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.      Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec”.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Kościelec na lata 2021-2036”.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2021-2024.

15.  Rozpatrzenie petycji wzywającej do poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

16.  Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020 za rok 2020.

17.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

18.  Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

 

/-/ Zofia Kokocińska

 

 

 

 

Informacja

Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec

dotycząca XXVIII sesji Rady Gminy Kościelec

 

W związku z trwającym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem apeluję, aby w obradach XXVIII Sesji Rady Gminy Kościelec zwołanej na dzień 29 kwietnia br. uczestniczyły osoby, których obecność jest wymagana w zakresie procedowania uchwał. Proszę Państwa o rozważenie konieczności osobistego uczestnictwa w obradach.

Zainteresowani mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: https://koscielec.ug.gov.pl/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo.html

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec (w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na parterze w holu głównym Urzędu Gminy Kościelec) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska