Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelec

  

Zespół pracowników w składzie:

 

Magdalena Krupa - redaktor