Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/04 kV oraz linii kablowej 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 64, 62/7, 65/1, 63, 61ark. 2, obręb Kościelec oraz 205, 28/2, 225 ark. 1 obręb Białków Górny, w gminie Kościelec

 

Kościelec, dnia 27 sierpnia 2018 roku

ROŚ-1. 6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

            Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Bartczaka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/04 kV oraz linii kablowej 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 64, 62/7, 65/1, 63, 61ark. 2, obręb Kościelec oraz 205, 28/2, 225 ark. 1 obręb Białków Górny, w gminie Kościelec.

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na obwieszczenie wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 12.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Kościelcu, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@koscielec.ug.gov.pl

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1257) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1257) stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Kościelec.

                                                         

  /-/ Z up. Wójta

                                                                                               Sylwester Chęciński

                                                                                                     Zastępca Wójta

Metadane

Źródło informacji:ROŚ-1
Data utworzenia:2018-08-28 09:10:38
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-08-28 09:10:39
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-08-28 09:12:01
Ostatnia zmiana:2018-08-28 09:12:04
Ilość wyświetleń:211
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij