Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

GMINY KOŚCIELEC

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W 2017 ROKU

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                           Kościelec, kwiecień 2018 rok

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Kościelcu  Nr XXIV/162/16 z dnia 24 listopada 2016r.

Współpraca Gminy Kościelec z organizacjami pozarządowymi opierała się na zasadach;

1)     pomocniczości,

2)     suwerenności,

3)     partnerstwa,

4)     efektywności,

5)     uczciwej konkurencji,

6)     jawności.

 

W dniu 30.12.2016 roku Wójt Gminy Kościelec ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie:

1)     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3)     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2017 rok  wyniosły 57.500,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego:

  1. W zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży przyznano  40.000,00 zł (wpłynęły trzy oferty i zostały one wybrane):

a)     MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów                                                    - 31.000,00 zł

b)    Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA”                                            - 10.000,00 zł

c)     Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS Straszkovia Straszków     -   5.000,00 zł

 

MLUKUS „Warta-Eremita” Dobrów – celem realizacji zadania było zwiększenie aktywności fizycznej u dzieci z terenu Gminy Kościelec, upowszechnienie problematyki ochrony zdrowia poprzez sport. W zadaniu uczestniczyło 18 członków stowarzyszenia (rodzice, opiekunowie, trenerzy, osoby pracujące przy realizacji zadania) oraz 75 zawodników.

W ramach zadania stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W okresie od stycznia do grudnia 2017r prowadzone były systematyczne treningi i zaprawy kondycyjne (dot. okresu przygotowawczego) w cyklu tygodniowym. W miesiącu styczniu obie drużyny uczestniczyły w turniejach halowych piłki nożnej w Kościelcu. W okresie od marca do listopada klubowe drużyny brały udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Koninie.  W zakresie tym rozegranych zostało ok. 50 spotkań, z czego połowa    z nich odbyła się poza Dobrowem (na terenie powiatu kolskiego, a także woj. wielkopolskiego). W zadaniu uczestniczyli piłkarze zarejestrowani w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Koninie. Tradycyjnie w okresie od sierpnia do listopada zespół seniorów uczestniczył  w rozgrywkach Pucharu Polski.

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” – realizacja zadania oparta była na podniesieniu poziomu gry w szachy, upowszechnieniu problematyki ochrony zdrowia poprzez sport, likwidacja patologii społecznych, zwiększenie aktywności społecznej i integracji wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelec.

Prowadzono zajęcia szkoleniowe w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo w trzech grupach. Treningi prowadzone były dla ok. 30 zawodników w okresie całego roku.

Klub zorganizował I Ogólnopolski Turniej Szachowy o Mistrzostwo Gminy Kościelec, który został rozegrany w trzech grupach rankingowych. Turniej odbył się w ZSRCKU w Kościelcu.

 

Klub brał udział m.in. w następujących turniejach:

 

INDYWIDUALNE:

- I Ogólnopolski Turniej Szachowy w Gnieźnie,

-V Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Jastrzębiej Górze,

- X Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Szachowy w Ostrowie Wielkopolskim,

- XI Feryjny Festiwal Szachowy w Ślesinie,

- Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików w Kostrzynie,

- „Szachowi Giganci” w Poznaniu,

- Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Skorzęcinie, w których Jagoda Świderska została złotą medalistką,

- Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Kostrzynie.

DRUŻYNOWE:

- IV Liga Seniorów w Nowych Skalmierzycach,

- IV Liga Juniorów w Licheniu,

- Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Kościelcu,

- III Liga Seniorów w Lesznie,

- XIX Drużynowe Szachy Wielkopolski Igrzysk Dzieci,

- VII Ogólnopolski Turniej Sachów Rodzinnych w Kaliszu.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS „Straszkovia” Straszków – realizacja zadania oparta była na zwiększeniu aktywności fizycznej  u dzieci, młodzieży i dorosłych, podniesieniu poziomu sportowego. W ramach zadania Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w grupach piłki nożnej. W zadaniu (treningi, sparingi, mecze halowe, rozgrywki ligowe) uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, rodzice, opiekunowie oraz osoby pracujące przy realizacji zadania w liczbie ok. 80 – 100 osób. Podczas realizacji zadania w organizowanych imprezach sportowych uczestniczyły dzieci oraz młodzież z terenu gminy Kościelec, powiatu kolskiego i województwa wielkopolskiego.

 

 

  1. W zakresie rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru przyznano 6.500,00 zł (wpłynęły dwie oferty zostały one wybrane):

a)     Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  4.000,00 zł,

b)    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – 2.000,00 zł,

c)     Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie – 500,00 zł

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie  - rezultatem realizacji zadania była: integracja społeczeństwa w różnym wieku, rozwój zainteresowań, wspieranie działalności kulturowej.  Zorganizowano dla różnych grup społecznych i wiekowych imprezy międzypokoleniowe. Odbyło się m.in. spotkanie z folklorem, Święto pieczonego ziemniaka, Rajd Rowerowy od juniora do seniora i warsztaty edukacyjne. We wszystkich zorganizowanych imprezach wzięło udział ok. 510 uczestników.

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU  w   Kościelcu – celem projektu była promocja polskich tańców narodowych i ludowych poprzez występy zespołów tańca ludowego podczas wielu imprez na terenie wielkopolski. W celu wzbogacenia repertuaru w auli ZSRCKU w Kościelcu przeprowadzono warsztaty taneczne dla każdej grupy, podczas których została opracowana choreografia walca dla grupy dorosłej ZTL ,,Kościelec”, tańców łowickich dla ZTL ,,Kościelec” oraz tańców śląskich dla ZTL ,,Mały Kościelec”. Dodatkowo Zespół Tańca Ludowego ,,Kościelec” reprezentował nasz region uczestnicząc w III Istria Music Festival – Poreć Chorwacja 2017

Efekt pracy warsztatowej został zaprezentowany również 18 listopada 2017 roku podczas jubileuszu XX–lecia ZTL ,, Kościelec”. Jubileusz stał się okazją do spotkania osób związanych z zespołem od początku jego istnienia, zarówno absolwentów jak i reprezentantów zaprzyjaźnionych instytucji.

 

Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie – rezultatem realizacji zadania było przekazanie ciekawych form spędzania wolnego czasu, integracja międzypokoleniowa w różnym wieku. Dofinansowanie zadania pozwoliło zorganizować warsztaty  robótek ręcznych mieszkańców Dobrowa, w których wzięło udział 37 osób.

 

  1. W zakresie pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez zbiórki żywności (wpłynęła 1 oferta, która została wybrana):

 

Bank Żywności w Koninie - przyznano dotację w kwocie: 5.000,00 zł

Celem realizowanego zadania było wsparcie żywnościowe rodzin zamieszkałych na terenie gminy Kościelec za pośrednictwem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych patologią i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu. W ramach realizacji zadania przekazano dla gminy 12.801,70 kg żywności o wartości 67.357,22 zł. Gminę Kościelec objęto również realizowanymi akcjami. W akcji „Powszechna zbiórka żywności w szkołach” zebrano 6685 kg żywności, w akcji „Podziel się Posiłkiem” zebrano 10.117,75 kg żywności, którą przeznaczono na dożywienie dzieci. Z pomocy Banku Żywności skorzystało ok. 600 osób.

 

Podmioty realizujące ww. zadania publiczne złożyły w terminie sprawozdania i wykorzystały w całości przyznaną kwotę udzielonej dotacji.

 

 

Metadane

Źródło informacji:PGP
Data utworzenia:2018-04-26 10:00:58
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-04-26 10:01:02
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-04-26 10:04:47
Ostatnia zmiana:2018-04-26 10:06:37
Ilość wyświetleń:164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij