Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: "Inspektor ds. księgowości finansowej"

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Kościelec

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

Inspektor ds. księgowości finansowej

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)     Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r, poz.902.)

b)    Posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

c)     Doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

    a) wysoka kultura osobista i komunikatywność,

    b) doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

          c) znajomość przepisów prawa dotyczących finansów Gmin: ustawy o rachunkowości budżetowej i o finansach publicznych,

          d) umiejętność analitycznego myślenia,

          e) odporność na stres.

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

l. Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów

    i wydatków.

2. Zakładanie i prowadzenie niezbędnych urządzeń księgowych w jednostce budżetowej Urzędu Gminy, zgodnie z wewnętrzna instrukcją obiegu dokumentów księgowych.

3. Ewidencjonowanie dochodów i wydatków Urzędu gminy.

4. Bieżące księgowanie i uzgadnianie sald z wyciągami bankowymi.

5. Miesięczne uzgadnianie dochodów budżetowych z księgowością podatkową.

6. Prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych

7. Obsługa finansowa stowarzyszeń.

8. Nadzór nad prawidłowym rozliczaniem udzielonych z budżetu dotacji.

9. Nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzona przez jednostki organizacyjne gminy.

10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu

 

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)  Życiorys (CV).

2)  List motywacyjny.

3)  Kserokopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

4)  Oryginał kwestionariusza osobowego.

5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności   prawnych.

7) podpisane oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.  poz.2135 ) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 902).

 

IV Wymogi formalne:

 

1.  Złożenie wymaganych dokumentów

2.   Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1  

 

V Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.     Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

2.     Miejsce pracy: siedziba urzędu

3.     Wymiar czasu pracy: pełen etat

4.     Godziny pracy: pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30

5.     Praca przy monitorze ekranowym

 

VI Informacje dodatkowe:

 

       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kościelcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu luty  2018 roku jest niższy niż 6 %.

 

 

        Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8 sekretariat, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. księgowości finansowej w terminie do dnia  19  marca 2018 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

        Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

        Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2018-03-07 13:11:23
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2018-03-07 13:11:43
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2018-03-07 13:19:13
Ostatnia zmiana:2018-03-26 09:45:13
Ilość wyświetleń:314
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij