Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania przestrzennego

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

-      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Ruszkowie Pierwszym,

-      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 242/3, 242/4, 242/5, 243/3 w obrębie Łęka,

-      Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gozdowie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko t. j. Dz. U.

z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z uchwałami Rady Gminy Kościelec Nr XX/135/16,
Nr XX/136/16, Nr XX/137/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu ww. projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
w dniach od 04.05.2017 r. do 25.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kościelcu, ulica Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, w pokoju nr 3 w godzinach od 8:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 17.05.2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kościelcu, ulica Turecka 7/3, 62-604 Kościelec, w sali nr 3. 

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kościelec z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

WÓJT GMINY KOŚCIELEC

                                                                       DARIUSZ OSTROWSKI                                                        

Metadane

Źródło informacji:ROŚ-1
Data utworzenia:2017-04-21 15:18:30
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2017-04-21 15:18:43
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2017-04-21 15:19:53
Ostatnia zmiana:2017-04-21 15:20:11
Ilość wyświetleń:349
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij