Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku na terenie gminy Kościelec

 

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku na terenie gminy Kościelec

 

Na podstawie uchwały nr XII/68/15 Rady Gminy Kościelec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kościelec  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016:

 

Wójt Gminy Kościelec ogłasza

 

nabór  kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2016

 

1.     Wójt Gminy Kościelec  zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach realizowanych  w trybie w/w  ustawy na  rok  2016. 

2.     Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na  członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione    w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w  roku 2016.

3.     Wyboru kandydatów do komisji konkursowej dokona Wójt Gminy Kościelec.

4.     Wójt Gminy Kościelec powoła komisję konkursową.

5.     Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

6.     Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2016 roku.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)     są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b)    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

c)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

d)    mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

 

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1.     Do zadań komisji należy w szczególności:

a.     formalna weryfikacja złożonych ofert,

b.    merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,

c.     propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2.     Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, pok. Nr  15.

 

Termin składania  do 21 stycznia 2016 r.

 

Załącznik:

-         Formularz zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie do udziału     w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Kościelec

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

/-/ Dariusz Ostrowski

Załączniki

Załącznik - Formularz zgłoszeniowy (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:PGP
Data utworzenia:2016-01-12 08:04:30
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2016-01-12 08:04:46
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2016-01-12 08:05:53
Ostatnia zmiana:2016-01-12 08:06:02
Ilość wyświetleń:521
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij