Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Młodszy referent ds. obsługi interesantów

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Młodszy referent ds. obsługi interesantów

(nazwa stanowiska pracy)

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       wykształcenie średnie,

      c)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      d)   niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z           oskarżenia publicznego lub       umyślne przestępstwo skarbowe,

      e)   nieposzlakowana opinia.,

      f)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

      a)  wysoka kultura osobista i komunikatywność

            b)  znajomość przepisów prawnych:

                         -  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.                 Nr 142,  poz.1591 ze zm.

                         - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                  (Dz. U z  2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)

 

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Przyjmowanie i obsługa interesantów.

2. Pomoc przy wypełnianiu wniosków, ankiet, pomoc przy redagowaniu pism.

3. Prowadzenie rejestracji korespondencji wychodzącej z Urzędu.

4. Prowadzenie prenumeraty dzienników ustaw, monitorów, biuletynów, prasy i czasopism na potrzeby Urzędu oraz prowadzenie ich zbiorów.

5. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych, zlecanie ich wykonania i nadzór nad likwidacją.

6. Nadzorowanie realizacji umów w sprawach usług telekomunikacyjnych.

7. Analiza rejestru rozmów telefonicznych i rozliczanie bilingów.

8.  Prowadzenie rejestrów i ewidencja:

·         Umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi nie posiadającymi zarejestrowanej działalności gospodarczej.

·         Umów cywilno – prawnych i innych.

9. Współdziałanie na rzecz promocji Gminy.

10. Analizowanie i diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych występujących na terenie Gminy.

11.Współpraca w gromadzeniu informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

12.Inicjowanie i pomoc w organizacji imprez promocyjnych o charakterze kulturalno-rozrywkowym na terenie Gminy Kościelec.

13. Zabieganie o jak najkorzystniejszy wizerunek gminy oraz kreowanie pozytywnego obrazu wszystkich działań, przedsięwzięć i inicjatyw przez nią podejmowanych.

14. Współredagowanie i publikacja wydawnictwa gminnego.

15. Pomoc w przygotowywaniu publikacji z zakresu różnych dziedzin aktywności gminy przeznaczonych do zamieszczenia na stronach internetowych gminy i na  tzw. stronach sponsorowanych.

 

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV),

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

8) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

IV Wymogi formalne:

 

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1 podpunkcie od a do f

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy referent ds. obsługi interesantów w terminie do dnia 28  luty 2011 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wójt Gminy Kościelec

 

 /-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2011-02-17 13:49:03
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2011-02-17 13:49:08
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2011-02-17 13:51:04
Ostatnia zmiana:2011-03-14 14:39:17
Ilość wyświetleń:1770
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij