Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kościelec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Wójt Gminy Kościelec

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY KOŚCIELEC ul. Turecka 7/3

 

 

Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania formalne:

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       osoba zatrudniona na stanowisku podinspektora musi spełniać jeden z warunków: posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 3 letni staż pracy,

      d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,

      e)  niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub      umyślne przestępstwo skarbowe,

      f)   nieposzlakowana opinia.,

      g)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

  a)  Wysoka kultura osobista i komunikatywność

  b)  Umiejętność obsługi komputera.

  c)  Doświadczenie w pracy przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

        d)  Znajomość przepisów prawnych:

             -  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr            142,   poz.1591 ze zm.)

          - ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008     r. Nr 223, poz.1458).

         - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U           z  2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)

       

 

II   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.Podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy zewnętrznych, przygotowanie odpowiednich wniosków i projektów aplikacyjnych.

2.Współpraca przy organizowaniu projektów strategicznych dokumentów planistycznych tj. Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego, Planów Odnowy Miejscowości a także innych ważnych dokumentów.

3. Rozliczanie  projektów zewnętrznych.

 

 

III   Wymagane dokumenty:

 

1)   Życiorys (CV),

2)  List motywacyjny,

3)  Kserokopie świadectw  i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4)  Kserokopie świadectw pracy,

5)  Oryginał kwestionariusza osobowego,

6)  Kserokopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

7)  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przestępstwo ścigane z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

IV Wymogi formalne:

 

  1. Złożenie wymaganych dokumentów
  2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w dziale I punkcie 1 podpunkcie od a do g

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec, pokój nr 8, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds.  pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, w terminie do dnia  24 stycznia 2011 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

            Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://koscielec.nowoczesnagmina.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski

Metadane

Źródło informacji:OR-1
Data utworzenia:2011-01-13 12:32:00
Wprowadził do systemu:Karol Wieczorek
Data wprowadzenia:2011-01-13 12:32:03
Opublikował:Karol Wieczorek
Data publikacji:2011-01-13 13:04:02
Ostatnia zmiana:2011-01-25 10:53:45
Ilość wyświetleń:1372
Urząd Gminy Kościelec
Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij